16A-จิตเป็นผู้นำไป ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



16B-จิตเป็นผู้นำไป ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



17A-ทุกข์ที่เกิดขึ้น ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



17B-ทุกข์ที่เกิดขึ้น ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



18A-ธรรมเพื่อหน่ายคลาย ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด



18B-ธรรมเพื่อหน่ายคลาย ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด